"OBRAZ DUŠE"

"... je živý, hluboký, plný citů a příběhů."

Vzniká na základě mého spojení s Tvou duší a je odrazem tvé podstaty. Podporuje jedinečnost, smysluplnost a směr životní cesty.


Může tě provést příběhem, který je momentálně na tvé cestě v popředí, pomoci ti ho pochopit a tím přinést do tvého života úlevu a energii. Například příběh o partnerství, důvěře, sebehodnotě, rodině, jedinečnosti, mateřství, či moudrosti ...


Dotváří prostor, ve kterém žiješ, přináší do něho pohodu, úplnost a spojení s tím, co máš rád. Pomocí jedinečně zvolených barev a tvarů tě vrací zpět k tobě samotnému a tam, kde je umístěn, tě podpoří v Lásce a sebeúctě.


Pro koho jsou "Obrazy duše" určeny?


"Obrazy duše" jsou určeny vám, kteří jdete cestou vnímání vlastní jedinečnosti. Je pro vás důležitý pocit smysluplnosti a naplnění, ať se projevuje v jakékoliv formě. Jste Tvůrcem svého života, bydlení a vztahů a víte, že abyste byli ve svém životě šťastní, potřebujete naslouchat svému tělu, mysli i srdci stejně.