"Slyším tvé srdce, když vypráví svůj příběh. 

Vidím jeho barvy, které tě rozzáří a na plátně pak připomenou tvou Jedinečnost."